En trapphusrenovering fräschar upp fastigheten

24 september 2021 william eriksson
image

Att renovera och återskapa ett trapphus kan vara nödvändigt ibland. Det första du möts av när du kommer till en fastighet är entrén. En tät och väl fungerande entréport håller både kylan och obehöriga personer ute. Vid en trapphusrenovering får du hjälp med renovering av befintliga portar eller med installation av nya. Du kan även få hjälp med bland annat trapphusmålning, dekorationsmålning, elarbeten, snickeriarbeten, låssystem, postboxar och mycket mer.

Golvarbeten är en del av det du kan få hjälp med som slipning och djuprengöring av befintliga golv och installation av nya underlag. Om du kontaktar ett företag som erbjuder trapphusrenovering skapar ni tillsammans ett nyckelfärdigt projekt där företaget tar hand om hela processen. Om du är i behov av nya postboxar till fastigheten finns det flera olika modeller och lösningar. Du får hjälp att hitta det mest passande alternativet för just ert behov.

Elarbeten och fönsterrenovering

Vid en trapphusrenovering kan du få hjälp med omdragning och infräsning av synliga kablar. Era gamla kopplingsdosor kopplas bort och ledningar som inte längre används rensas ut. Om du önskar få fönster renoverade eller installera nya fönster får du hjälp med det. Det kan vara mer ekonomiskt effektivt att renovera befintliga fönster än installera nya. Men i vissa fall är skadorna på fönstren för omfattande och då är det lämpligare med helt nya fönster.

 

Låt dekorativa målare fräscha till trapphuset

Dekorationsmålning ingår ibland i trapphusrenovering och alternativen är oändliga. Dekorativa målare återskapar det unikt tradionella som är unikt för just din fastighet. Eller om du hellre vill skapar de en helt ny look som bara ditt trapphus kommer att ha. 

Med lite fantasi kan ni tillsammans skapa ett unikt trapphus som sticker ut och väcker intresse. Det är viktigt att ha välmående och glada hyresgäster som är nöjda med trapphuset i den fastighet de bor i.

Fler nyheter