En utbildad psykolog har bred kompetens

En psykolog är en person som studerat psykologi och avlagt en examen i detta. Utbildningen är fem år lång och avslutas med en ettårig praktik på lämplig arbetsplats. Utbildningen är även väldigt bred kunskapsmässigt, vilket gör att den som studerar har kompetens inom många olika områden. När man är färdig kan man välja hur man vill jobba: inom sjuk- och hälsovård, skola eller starta en privat praktik, eller på andra ställen där det behövs.

 

 

Stoppa psykisk ohälsa i tid

 

Man går till en psykolog för att prata om sitt mående och målet är att komma på djupet med vad som orsaker problemen, och förhoppningsvis hitta en väg till förbättring. Man kan jämföra det med att gå till en läkare för att man har ont i knäet och vill ta reda på vad diagnosen samt lösningen är, medan man går till en psykolog för det att reda ut det inre och det psykiska. för att hitta en väg till förbättring. Psykisk ohälsa är idag ett växande folkhälsoproblem och något som orsakar många sjukskrivningar varje år. Människor mår dåligt utan att veta varför, eller veta vad man kan göra åt det. Ibland känns det hopplöst eller svårt att börja gå iväg och prata med någon för man vet själv att det inte finns någon konkret lösning.

 

Kognitiv beteendeterapi

 

En psykolog arbetar för att hjälpa människor och är van vid att folk kommer dit utan att veta vad de ska prata om. Men att boka ett första samtal och gå dit är att ta ett första steg till en bättre mental hälsa. En terapimetod inom psykologi är KBT, kognitiv beteendeterapi, som blivit populär på senare år. Dess metoder har visat sig ha ett positivt resultat och allt fler psykologer väljer att inrikta sig på det. En av de som arbetar med KBT i Malmö är: https://www.psykologviborg.se/.