Faciliterande ledarskap en dokumenterad erkänd metod

24 juni 2021 william eriksson
Faciliterande ledarskap en dokumenterad erkänd metod

Det finns olika typer av ledare och därmed också olika typer av ledarskap. En del ledarskap verkar gå ut på att med auktoritet i rösten peka med hela handen. För den personen ska ledarens ord vara lag och det finns inte utrymme för diskussion. 

Ett sådant auktoritärt ledarskap bygger på att gruppen kan underkasta sig ledaren och blint lyda vad personen säger och gör. Draget till sin spets ser vi den ofta bland världsledare i slutna och auktoritära diktaturer, även om den självklart förekommer även på mikronivå i demokratier. 

Det är dock sällan den typen av ledarskap är särskilt framgångsrik i längden. Förr eller senare kommer gruppen att göra revolt mot ledaren. Bättre för hela gruppdynamiken brukar snarare vara den form som kallas för faciliterande ledarskap. I synnerhet om du leder en grupp människor som kan vara känsliga för hårda klimat, negativ stress och en underliggande press på att prestera.  

 

Ingen föds som expert

En ledare som praktiserar ett faciliterande ledarskap fokuserar istället på att uppmuntra sin grupp. Ledaren jobbar aktivt med att hitta positiva delar, lyfta upp dessa och motivera till att fortsätta utveckla dem. Det är därför som faciliterande ledarskap är så framgångsrikt inom områden där du verkligen vill åstadkomma förändring. Då handlar det om att ena och att våga satsa. Men det kommer inte att gå utan rätt ledarskap som visar vägen. 

Faciliterande ledarskap är ingenting som de flesta människor bara kan av naturen. Tvärtom är det någonting som du kan behöva utbilda dig i och gå flera kurser i för att utveckla. Du tränar på hur du ska hantera olika situationer, människor och kriser tar hela tiden steg i ditt ledarskap. Steg som kommer att spilla över på din grupp, och i förlängningen också hela verksamhetens resultat. Ibland krävs det bara att någon visar vägen med rätt metod. 

Fler nyheter