För jämna och släta drycker och vätskor

Homogenisering brukar generellt innebära en process som mjölk genomgår. Med start i svenska Alfa Laval utvecklades tekniken för att fördela grädden i mjölken på ett stabilt sätt. Man vill förhindra att grädden blir separerad och flyter upp till ytan. En liknande metod finns för andra drycker, men också inom läkemedelsindustri och kosmetika.

Att förhindra sedimentering av fibrer eller olja i juicer eller andra vätskor är målet. Ofta används högt tryck genom små hål för att uppnå detta. Två icke-lösliga vätskor ska alltså bli en genom att den ena vätskan finfördelas. Information om handhållen utrustning för cellfraktionering eller suspendering hittar du här.

 

Från ladugård till labb

Efter en start bland kossor och mjölk har metoderna förfinats. Nu finns behov av olika typer av homogenisatorer i såväl industrier som laboratorier. Somliga är stora och tunga, andra tänkta att användas som pipett bland labbrör och med volymer ner till 0,5 milliliter.

De senare måste hålla höga krav på hygien och är tänkta för engångsanvändning. De är utrustade med lättviktsmotor som som inte tynger i handen och lämpar sig för homogenisering av celler eller vävnad. Branscher som livsmedelsindustri och kemiforskning behöver dem, och de kommer i alla tänkbara storlekar och prisklasser. 

 

På mejeriet

Idag finns det hundratals olika mejeriprodukter; mjölk, yoghurt, creme fraiche och grädde i många versioner och smaker. Låt oss inte glömma ostarna och keso-sorterna. Den stora variationen gör att bearbetningen blir allt mer specialiserad även inom i denna sektor. Nu finns det maskiner som klarar av att hantera olika viskositet samt både aseptiska och icke-aseptiska produkter.

Många kan programmeras med färdiga program där flödeshastighet och temperatur ställs in i förväg. Sensorer som varnar för läckage och förvarnar om behov av underhåll är andra fiffiga funktioner. Allt för att hygien, säkerhet och ekonomi ska gå ihop och fungera under hela kedjan från mjölkko till kund.