Fördelarna med ljusterapi

26 oktober 2022 Helen Johansson

editorial

Mångsidig behandlingsmetod

Ljusterapi, det är en typ av behandling som använder naturligt eller artificiellt ljus för att förbättra ditt humör och din allmänna hälsa. Många människor använder ljusterapi för att behandla säsongsbetonad affektiv sjukdom (SAD), en typ av depression som är relaterad till årstidsväxlingarna. Andra använder den för att behandla sömnstörningar, till exempel jetlag eller fördröjd sömnfasstörning. Ljusterapi kan också användas för att förbättra humöret och energinivåerna hos personer som inte har någon specifik diagnos. Fortsätt läsa för att få veta mer om fördelarna med ljusterapi och hur den fungerar.

image

Positiva effekter på flertalet sjukdomar

Hur fungerar ljusterapi?
Ljusterapi fungerar genom att du utsätts för en artificiell ljuskälla under en bestämd tid varje dag. Ljusexponeringen tros ha en effekt på hjärnkemikalier som är kopplade till humör och sömn. Ljusterapi kan öka nivåerna av serotonin, en hjärnkemikalie som spelar en roll i regleringen av humör, sömn och aptit. Man tror att ökade serotoninnivåer kan bidra till att förbättra humöret och lindra symtomen på SAD

Ljusterapi görs vanligtvis med hjälp av en speciell lampa som kallas en ljusterapilampa. En ljusterapilampa avger ett starkt vitt ljus som liknar naturligt solljus. Ljusterapilampanplaceras vanligtvis på ett bord eller skrivbord så att du kan sitta framför den medan du arbetar eller läser. Du börjar vanligtvis med korta sessioner på 15 minuter och ökar gradvis den tid du tillbringar framför ljusterapilampan tills du når den rekommenderade dosen för ditt tillstånd
De flesta gör ljusterapi först på morgonen i 30 minuter till en timme. Denna timing är viktig eftersom den hjälper till att synkronisera kroppens inre klocka med dagsljuset. Att göra ljusterapi vid andra tidpunkter på dagen kanske inte är lika effektivt för att behandla SAD eller andra tillstånd

Fördelar med ljusterapi
Det finns flera potentiella fördelar i samband med ljusterapi, bland annat följande:
-Minskade symtom på säsongsbetonad affektiv sjukdom (SAD)
-Förbättrad sömnkvalitet
-Ökade energinivåer
-Förbättrad koncentration och fokus
-Minskade symtom på jetlag

Viss forskning tyder på att ljusterapi också kan vara till hjälp vid behandling av premenstruell dysforisk störning (PMDD), icke-säsongsbunden depression, bipolär sjukdom, Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom. Det behövs dock mer forskning på dessa områden innan starka slutsatser kan dras om effekten av ljusterapi för dessa tillstånd.

Om du är intresserad av att prova ljusterapi är det viktigt att först rådgöra med din vårdgivare eller specialist inom ljusterapi. De kan hjälpa dig att avgöra om denna behandling är rätt för dig och se till att du använder den på ett säkert och effektivt sätt. 

Fler nyheter