Hjälp med bergsprängning och bergsäkring i Stockholm

13 januari 2022 Lily Hansen
Hjälp med bergsprängning och bergsäkring i Stockholm

editorial

I Stockholm och på många andra platser runt om i landet är det inte ovanligt att man inför en byggnation måste utföra bergsprängning. Som tur är finns det särskilda företag som är specialiserade på bergsprängning och andra typer av bergarbeten, som exempelvis bergförstärkning, bergborrning, och bergspräckning. Men innan man kan spränga måste man kontrollera om det behövs ett tillstånd för detta. 

Ligger platsen inom ett område som omfattas av en detaljplan måste man vanligtvis ansöka om tillstånd hos polisen. Då det inte är vem som helst som får utföra sprängningsarbeten måste man i ansökan också meddela vem som ska utföra arbetet. Därför gäller det att vara ute i god tid om man planerar bergsprängning och redan i ett tidigt skede kontakta ett företag som är specialiserade på bergsprängning i Stockholm. Men det gäller också att vara tidigt ute eftersom de bästa och mest erfarna snabbt blir fullbokade.

 

image

 

Bergsprängning på särskilt känsliga platser

En bergsprängning ska alltid anpassas till platsen och omgivningen, och måste ske säkert och kontrollerat. Varken människor eller omgivning får ta skada och det gäller därför att välja sprängningsteknik med omsorg. I vissa extra känsliga miljöer brukar man därför använda sig av lågbrisant sprängämne. Bergsprängning kan utföras både ovan och under jord, men också under vatten. Man väljer dock ofta bergspräckning framför sprängning, då detta upplevs som mindre störande för omgivningen. 

Behöver man hjälp med bergsprängning i Stockholm ska man kontakta ett certifierat företag som är specialiserade på olika typer av bergarbeten. Kostnaden för bergsprängning kan variera mellan olika företag och det kan löna sig att ta in flera offerter för att jämföra. Men det är viktigt att man också tar hänsyn till erfarenhet och om företaget tidigare har utfört sprängningsarbeten i området. Med en erfaren aktör blir det också lättare att få tillstånd från polisen för sprängningen. 

Fler nyheter