Stamspolning för bästa avloppsflödet

03 oktober 2020 jonas olsson
Stamspolning för bästa avloppsflödet

Det är lätt att bli hemmablind och tro att något ska vara på ett visst sätt. Men det är där det är bra när det kommer släkt eller vänner på besök. För då kan man få frågan om det verkligen ska vara såhär? Eller: Det var väldans vad det rinner ut dåligt i avloppet! 

Nu är det ju förstås så att det är olika från bostad till bostad. Det kan vara ett gammalt hus med avloppsstammar som är gamla, konstigt installerade eller där rören är mycket smala. Men det kan ändå vara en idé att göra en stamspolning om det inte är gjort på ett tag. Och om det är gjort och det ändå inte blivit bättre så kan man göra en rörinspektion. Där kan man få se om det kanske till och med är hög tid för ett stambyte. 

Åtgärd i tre steg

Problem med rören kan göra att man får ta till alla tre stegen när det gäller avloppsstammar. Man kan börja med en rörinspektion som visar om det finns något problem och vad det består i. Tror man att en stamspolning kan hjälpa så blir det nästa åtgärd. Och om det ändå inte blir ett önskat resultat så får man göra ett stambyte. 

Om man aldrig själv varit med om ett stambyte så kan man undra vad det egentligen innebär. Men nämner man det för vänner så kan man se ansikten som mörknar lite. För ett stambyte påverkar hela huset och alla boende. Och det kan ta en ganska lång tid beroende på hur stort huset är. 

Fördelar med bra flöde

Det som är bra med ett starkt flöde i avloppen är att det man ska spola ner snabbt försvinner ner i rören. Och att det sedan inte lika lätt fastnar någonstans på vägen. Utan åker iväg ut i gatusystemet. 

Fler nyheter