Vad bör göras efter ett dödsfall?

När någon i familjen eller på annat sätt närstående avlider är det mycket praktiskt som måste göras. Beroende på familjekonstellationer kan det vara olika komplicerat. Ibland kan det också uppstå diskussioner eller rentav konflikter när det kommer till olika delar som ska göras. En nödvändig del som man bör ta tag i omgående är bouppteckning. Det är lagbundet och bouppteckningen ska vara Skatteverket tillhanda senast fyra månader efter dödsfallet. Då det är en hel del dokument och delar som ska finnas med är det en av de första sakerna man bör ta tag i.

 

Ska man anlita en jurist eller gör det själv?

Det finns inget krav på att en bouppteckning ska göras av en jurist. Däremot kan det vara skönt att slippa problem och byråkrati när man sörjer. Dessutom kan det uppstå konflikter vid bouppteckningen och då är en jurist som denna https://www.nordinsjuristbyra.se/tjanster/bouppteckning/ en opartisk rådgivare. Processen går smidigare och juristen ser till att alla nödvändiga dokument finns med direkt. En jurist är också att föredra om det finns många inblandade. För den som vill göra det själv är det viktigt att läsa på hos Skatteverket.

 

 

Förbered dig själv

Det är inte trevligt att tänka på döden. Däremot underlättar det för efterlevande om det finns instruktioner och exempelvis ett testamente. Har man särkullbarn eller flera barn kan ett testamente vara mycket praktiskt. Dessutom kan ett testamente vara ett sätt förhindra konflikter i familjen. När det kommer till testamente ska detta också framgå i själva bouppteckningen. Därför kan det vara bra att även vända sig till en jurist för att upprätta testamentet. Andra dokument man kan lämna efter sig för att underlätta är sina önskemål kring begravningen. Det är framför allt en lättnad för efterlevande som då kan känna sig trygga med att allt blev som den avlidne önskat.