Gör ett svartmögel test för att säkerställa att hemmiljön är optimal